Narrative Misbrugssamtaler

Online Uddannelse

Narrative Misbrugssamtaler

Til dig som vil hjælpe mennesker, som er ramt af misbrugsproblemer på en anerkendende og ikke fordømmende måde

Misbrug i Familien v/ Lene Rørbech tilbyder en 1-årig efteruddannlese i Narrative Misbrugssamtaler på særlige gunstige vilkår.

Uddannelsen foregår online på små hold og veksler mellem oplæg, gruppearbejde, dialog i plenum, træning i mindre grupper samt spørgetimer og individuel vejledning.


På denne uddannelse er der et særlig fokus på misbrug i familien samt misbrug som effekter af traumer, da det er vigtige perspektiver i alt misbrugsarbejde.


Uddannelsen starter til september 2022 og tilmelding sker her på hjemmesiden. Hvis du er interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte mig på mail lene@misbrugifamilien.dk eller telefon 40296696.

Der vil også bliver afholdt online info-møde om uddannelsen, hvor du kan møde mig og høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Datoer vil blive annonceret på denne side i løbet af foråret 2022.

Hvad kan den narrativ teori og metode?

Narrativ teori og metode handler om at hjælpe mennesker til at finde fodfæste i livet, så de kan få overblik over de forskellige kræfter der hele tiden trækker i dem. Ofte har vi som mennesker mange modsatrettede følelser og flere forskellige ønsker på en og samme tid.

Narrattiv teori og metode handler om at hjælpe mennesker til at overskue kompleksiteten i livet, så det bliver nemmere, at navigerer og finde retning i eget liv også når man er ramt af misbrugsproblemer. Narrativ teori og metode hjælper mennesker med ikke at identificerer sig med misbrugsproblemer, men istedet få øje på, hvem de er og hvad de kan, når misbrugsproblemerne ikke står i vejen for dem.


Formålet med uddannelsen

Formålet med denne efteruddannlese er, at hjælpe fagprofessionelle til at blive bedre til at tale med mennesker, som er ramt af misbrugsproblemer. Uddannelsen har til hensigt at tilbyde viden om og metoder til at afdække og afsløre misbrugsproblemer og hjælpe mennesker til, at tage kampen op med misbrugsproblemerne, så de kan komme tættere på, at leve det liv de ønsker og drømmer om. 


Deltagere

Fagprofessionnelle som arbejde inden for det socialfaglige og socialpsykiatriske område. Det kan være med samtalebehandling, rådgivning og terapi eller på omsorgs- og botilbud.


Indhold og form

Uddannelsen strækker sig over 10 måneder og betår af:

 • 12 undervisningsdage
 • 7 formiddage med træningsgrupper
 • 2 individuelle vejledninger
 • 7 åbne spørgetimer
 • Litteratur, som skal læses til hver undervisningsgang
 • 3 mindre skriftlige opgaver
 • 1 mundtlig præsentation ifm. afslutning af uddannelsen


Undervisning

Undervisningen består af teoretiske og metodiske oplæg, med afsæt i faglitteratur og faglig praksis. Det faglige indhold har fokus på:     


 • Narrativ terori og metode
 • Diskurser og moderne magt
 • Misbrug og afhængighed
 • Misbrug i familien
 • Ungdomskultur, hash og kokain
 • Skam, skyld og sorg
 • Misbrug som effekter af traumer
 • Kropslige fornemmelser


Træningsgrupper

Træningsgrupperne er mindre grupper på 2-3 personer, som mødes online imellem undervisningsdagene og træner narrative misbrugssamtaler med afsæt i den teori og de metoder, som er blevet præsenteret i undervisningen og i relation til egen praksis.


Individuel vejledning

Individuel vejledning har til formål at sikre den enkelte deltagers læring og udvikling bedst muligt og tager derfor udgangspunkt i den enkeltes behov.


Åbne spørgetimer

Åbne spørgetimer er et suplement til individuel vejledning, men kan også bruges af en træningsgruppe, ved behov for sparring ift. teori, metoder eller andre faglige dilemmaer undervejs på uddannelsen.


Litteratur

Grundbøgerne på uddannelsen er: "Kort over narrative landskaber " af Michael White, Hans Reitzels forlag 2007 og "Fra terapi til pædagogik" af Anette Holmgren, Hans Reitzels forlag 2010. Herudover vil der være henvisninger til artikler og anden litteratur.


Skriftlige opgaver og mundtlig præsentation

Undervejs på uddannelsen vil der være 3 mindre skriftlige opgaver i form af skriftlige refleksioner i essay-form, hvor deltageren på skrift reflekterer over den teori og de metoder, som er blevet præsenteret på uddannelsen i relation til egen praksis. Der vil også indgå en mundtlig præsentation ifm. med afslutning af uddannelsen, hvor alle deltagerne præsenterer et oplæg med fokus på deres faglige udbytte.   


Undervisningsdatoer

Er på vej . . .

Undervisningen foregår kl.9.00 - 15.00.


Datoer for træningsformiddage og åben spørgetime

Er på vej . . . 

Træningsdagene foregår kl.9.00-12.00.

Åben spørgetime foregår i tidsrummet kl.14.00-15.00.


Datoer for individuel vejledning

Er på vej . . .

Individuel vejledning foregår i tidsrummet 9.00-16.00.


Undervisere

Hovedunderviser: Lene Rørbech, psykoterapeut og familieterapeut, med en baggrund som misbrugsbehandler og ungdomspsykiatrisk sygeplejerske.

Gæsteunderviser: Anders Fogh Jensen, filosof.


Antal deltagere:

Min. 8 - max. 12 deltagere.


Pris og tilmelding

Pris: 17.400 kr. + moms. For selvbetalere, der ikke er momsregistreret er prisen 17.400 kr.

Tilmelding via nedenstående tilmeldingsformular.  


Afmeldingsfrist:

Afmeldingsfristen er en måned inden uddannelsens start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb.
Betalingen er bindende og refunderes ikke efter ovennævnte frist. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager.


Print PDF om uddannelsen.

Tilmeldingsformular


Brug nedenstående formular til at tilmelde dig uddannelsen.

Du vil efterfølgende blive kontaktet med besked om optagelse.