Terapi-Supervision-Undervisning


ved Lene Rørbech

Terapi til unge, voksne, pårørende  og familier

Jeg tilbyder hjælp til familier og pårørende, som er ramt af misbrugsproblemer.

Jeg hjælper med at finde nye måder at forstå eller løse de problemer på, som kan komme til at stå i vejen for det liv, vi hver især længes efter at leve.

Jeg prioriterer at tale med unge og voksne, der er vokset op i familier med alkoholproblemer samt unge, der selv er ramt af et misbrugsproblem.

Misbrugsproblemer

Jeg har særlig viden og erfaring i at tale med unge og voksne samt pårørende og familier, som er ramt af misbrugsproblemer.

Jeg tilbyder individuelle forløb til unge og voksne samt familieterapi til forældre og børn.

Til fagprofessionelle, som selv arbejder med mennesker, der er ramt af misbrugsproblemer tilbyder jeg supervision og undervisning.


Supervision


  • Individuel supervision
  • Gruppesupervision
  • Online supervision

Ny efteruddannelse i Narrative Misbrugssamtaler 2022

Misbrug i Familien tilbyder 1-årig online efteruddannelse

På uddannelsen opnår du viden om narrativ teori og metode, som er en anerkende og ikke fordømmende måde at møde andre mennesker på.

Du vil få mulighed for at træne dine færdigheder i at hjælpe mennesker, som er ramt af misbrugsproblemer.

På denne uddannelse er der et særlig fokus på misbrug i familien samt misbrug som effekter af traumer, da det er vigtige perspektiver i alt misbrugsarbejde.


Læs mere her

Kontakt mig på mail lene@misbrugifamilien.dk eller telefon 40296696, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til uddannelsen.