Terapi-Supervision-Undervisning


ved Lene Rørbech

Terapi til unge, voksne, pårørende  og familier

Jeg tilbyder hjælp til familier og pårørende, som er ramt af misbrugsproblemer eller psykiske lidelser.

Jeg hjælper med at finde nye måder at forstå eller løse de problemer på, som kan komme til at stå i vejen for det liv, vi hver især længes efter at leve.

Jeg prioriterer at hjælpe unge og voksne, der er vokset op i familier med alkoholproblemer eller familier med psykiske lidelser samt unge, der selv er ramt af et misbrugsproblem eller en psykisk lidelse.

Misbrugsproblemer og psykiske lidelser

Jeg har særlig viden og erfaring i at hjælpe unge og voksne samt pårørende og familier, som er ramt af misbrugsproblemer eller psykiske lidelser.

Jeg tilbyder individuelle samtale- og kropsterapeutiskeforløb til unge og voksne samt familieterapi til forældre og børn.

Til fagprofessionelle, som selv arbejder med mennesker, der er ramt af misbrugsproblemer eller psykiske lidelser tilbyder jeg supervision og undervisning.


Ny Narrative Efteruddannelse 2023

Samtaleteknikker der skaber udvikling og mening

På uddannelsen opnår du viden om narrativ teori og metode, som er en anerkende og ikke fordømmende måde at møde andre mennesker på.

Du får mulighed for at træne dine færdigheder i at hjælpe

udsatte unge og voksne.

På denne uddannelse er der et særlig fokus på mennesker med komplekse problemer og vanskelige livsomstændigheder.


Læs mere her

Kontakt mig på mail lene@misbrugifamilien.dk eller telefon 40296696, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til uddannelsen.