Familieterapi

Familieterapi er til familier, par og forældre som er ramt af alkohol-/misbrugsproblemer eller psykiske lidelser i familien.

Jeg hjælper familien med at få overblik og indblik i de mekanismer, som styrer et alkohol-/misbrugsproblem eller en psykisk lidelse, så det bliver nemmere, at leve det liv I drømmer om og længes efter. 

Hvad kan terapien handle om?

Når far eller mor er ramt af et alkoholproblem eller en psykisk lidelse

Når børn og unge vokser op i familier, hvor far eller mor er ramt af et alkoholproblem eller en psykisk lidelse følger der ofte en masse følelser af skam og skyld med i bagagen.

Børn og unge er i risiko for at blive alt for tidligt "voksne" og ansvarlige og må ofte gå på kompromis med egne behov.

Dagsordenen i familien afhænger af, hvor meget alkoholproblemet eller den psykiske lidelse fylder - og det kan skifte fra dag til dag.

Selvom den anden forælder forsøger at beskytte børnene og de unge, kan det være svært, da han eller hun også er påvirket af situationen og selv kan have brug for hjælp og støtte.

Nogle børn og unge vokser op alene eller sammen med søskende, uden en anden forælder og i perioder kan der blive byttet om på rollerne, så det er barnet eller den unge, der må varetage omsorgsrollen i familien.

Børn og unge i familier med alkoholproblemer eller psykiske lidelser rammes ofte af:

 • Skyld og skam - overansvarlighed - svært ved at mærke egne behov
 • Oplevelsen af at være anderledes - føle sig alene - føle sig forkert
 • Psykisk skrøbelighed - øget sensitivitet
 • Have svært ved tillid og intimitet med andre mennesker

Forældre ønsker det bedste for deres børn

Alle forældre ønsker, det bedste for deres børn også selv om de er ramt af et alkoholproblem eller en psykisk lidelse. Men, alkoholproblemer og psykiske lidelse kan komme til at stå i vejen for forældrenes ønsker - og børn og unge kan ikke udsætte deres behov for omsorg og udviklingsmuligheder.

Børn og unge bliver ramt på deres psykiske og sociale udvikling, hvis alkoholproblemer eller psykiske lidelser kommer til at fylde for meget og stjæle alt for meget opmærksomhed i et børne- og ungeliv.

Når unge eksperimenterer med hash, kokain og andre stoffer

Forældre bliver bange og bekymrede, hvis deres barn eller unge begynder at ryge hash, tage kokain eller eksperimentere med andre former for stoffer. Forældre bekymrer sig om, hvordan deres barn eller unge har det og hvordan det skal komme til at gå med fremtiden. Kommunikationen i familien bliver ofte skrøbelig og svær og nogle forældre oplever, at de skal gå på "listesko" for ikke at sige noget forkert. Søskende har svært ved at forstå, hvad der foregår og ved ikke, hvordan de skal forholde sig til deres bror eller søster.

Når din partner drikker for meget eller bruger andre rusmidler

Der kan nemt opstå udfordringer i vores parforhold, da vi ofte har urealistiske forventninger til, hvad et parforhold skal indeholde og bidrage med i vores liv. Når vi bliver stressede eller på anden måde bliver pressede i vores hverdag, kan vi forfalde til at gribe ud efter de løsninger, som kan give os en hurtig tilfredsstillelse, men som sjældent virker på den lange bane. Det kan være alkohol, hash, kokain, medicin, sukker, for meget arbejde eller sport, kontrollerende adfærd eller utroskab. Det er alle løsninger, som langsomt men sikkert sniger sig ind og forvandler sig til problemer, både for os selv, men også for vores parforhold. problemerne skaber ofte større afstand og mindre nærvær i vores parforhold.

 

Alle i familien bliver berørt

- når én i familien bliver ramt

Hvad hjælper jeg med?

I familieterapien hjælper jeg med at:

 • Alle får mulighed for at fortælle, hvordan de har det.
 • Få identificeret alkohol-/misbrugsproblemet og psykiske lidelser.
 • Undersøge, hvor stor en magt, alkohol-/misbrugsproblemet eller den psykiske lidelse har i familien, og tage stilling til, hvad der er rimeligt.
 • Få aftalt og lagt en plan for, hvem i familien, som har ansvar for alkohol-/misbrugsproblemet eller den psykiske lidelse.
 • Sikre det bedst mulige børne- og ungeliv i familien.
 • Lave en redningsplan, som børnene- eller de unge kan følge.

Min ekspertise

 • Misbrug og afhængighed
 • Alkoholproblemer i familien
 • Unge, hash og kokain 
 • Psykisk sårbarhed
 • Psykiske lidelser
 • Stresshåndtering
 • Angsthåndtering
 • Traumer
 • Sorgprocesser
 • Intimitet og seksualitet
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier