Erhverserfaring

Egen praksis

 • Misbrug i Familien (2020 - fortsat)
  • Terapeut, supervisor og underviser.
 • Stress i Kroppen (2019 - fortsat)
  • Kropsterapeut og træner.
 • FamilieTrivsel (2005-2007)
  • Terapeut og supervisor.

Ansættelser

 • Center for Forsorg og Behandling, Region Hovedstaden (2014-2021)
  • Souschef, afdelingsleder, chefkonsulent, behandler, supervisor og underviser. 
 • Jacob Michaelsens Minde, Københavns Kommune (2011-2014)
  • Institutionsleder.
 • Nordsjællands Misbrugscenter (2008-2011)
  • Behandlingsleder. 
 • Familiehuset i Albertslund Kommune (2007-2008)
  • Institutionsleder.
 • Frederiksborg Amts Misbrugscenter (2000-2007)
  • Afdelingsleder, konsulent og behandler. 
 • Ungdomspsykiatrisk lukket afdeling, Glostrup Hospitak (1998-1999)
  • Souschef 
 • Ungdomspsykiatrisk åben afdelig, Bispebjerg Holspital (1994-1998)
  • Sygeplejerske
 • Neuromedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital (1993-1994)
  • Sygeplejerske

Frivilligt arbejde

 • Center for Seksueltmisbrugte (2023-fortsat)
  • Kropsterapeutisk træningshold
 • Manuvisionuddannelsen (2022-fortsat)
  • Hjælpelære
 • HOPE UNG, Alkohol & Samfund (2010-2011 og 2014-2016).
  • Netrådgiver for børn og unge i familier med alkoholproblemer
 • Center for Narrativ Coaching, DISPUK (2013-2016).
  • Coach og koordinator.

Supervisionserfaring

 • Dyssegården, psykiatrisk nonprofit behandlingssted for børn og unge. Gruppesupervison for ledergruppen (2024). 
 • Barndom i Balance - Opvækst og Rusmidler, Københavns Kommune. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2024).
 • VitaCura, privat social-psykiatrisk botilbud for unge. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2023-fortsat).
  • Ad hoc konflikthåndtering/supervision ift. det kollegiale samarbejde.
 • Orion, social-psykiatrisk botilbud for voksne, Region Hovedstaden. Gruppesupervision, relationsmedarbejdere (2022-fortsat).
  • Ad hoc individuel ledersupervision.
  • Ad hoc konflikthåndtering/supervision ift. det kollegiale samarbejde.
 • KABS Gentofte, Glostrup Kommune. FIT-supervision, alkoholbehandlere (2022-2023).
 • Individuel ledersupervision, Brøndby Kommune (2022-2023). 
 • Behandlingscenter Brøndby, Brøndby Kommune. Gruppesupervision, misbrugsbehandlere (2021-fortsat).
 • Eksternt ledersupervision for 5 mellemledere fra 5 forskellige arbejdspladser på Sjælland (2021).
 • Center for Forsorg og Behandling, Region Hovedstaden. Individuel ledersupervision, 10 mellemledere (2019-2021).
 • Forsorgshjemmet Solvang, Region Hovedstaden. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2019-2021).
 • Brøndbyhuset; hjemløsetilbud til unge, Region Hovedstaden. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2019-2021).
 • Helsingehuset; hjemløsetilbud til unge, Region Hovedstaden. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2019-2020).
 • Skansegårde, Region Hovedstaden. Gruppesupervision med 8 koordinatorer (2017-2019).
 • Voksenstøtten, Gribskov Kommune. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2017-2018).
 • Fabianhus, socialpsykiatrisk botilbud, Gribskov Kommune. Gruppesupervision, socialfagligt personale (2016-2017).
 • Center for Forsorg og Behandling, Region Hovedstaden. Gruppesupervsion, misbrugsbehandlere (2014-2015).
 • Skansegården, Region Hovedstaden. Gruppesupervsion, socialfagligt personale (2011-2012).
 • Center for afhængighed Guldborgsund Kommune, gruppesupervision, alkoholbehandlere (2005-2007).


Undervisning og organisationsudvikling (erfaring)

 • Udviklingsforløb for medarbejdergruppen - organisation og samarbejde, Bocenter for unge og voksne med særlige behov, Hillerød Kommune (2023-fortsat). 
 • Faglig udvikling for medarbejdere: Forskellige faglige begreber/temaer efter aftale med ledelsen, VitaCura (2023-fortsat).
 • Kursusdage for medarbejdere (2 dage) Rusmidlernes biologi - forståelse, virkemåder og faresignaler, Orion (2023).
 • Uddannelsesdage (3 dage): Narrativ teori og metode, DAC uddannelsen (2022)
 • Kursus for mellemledere (5 dage): Det personlige lederskab i en organisatorisk kontekst, Center for Forsorg og Behandling, Region Hovedstaden (2021)
 • Workshop: Narrative traumesamtaler i misbrugsbehandling, STOK seminar (2018).
 • Workshop: Narrativ rusmiddelbehandling, STOK event (2017).
 • 1 årig pilotprojekt om misbrugsbehandling og psykiatri, Orion, socialpsykiatrisk botilbud, Region Hovedstaden (2017-2018).
 • 1-årig intern narrativ uddannelse, Voksenstøtten, Gribskov Kommune (2017-2018).
 • 1-årig internt overbygningforløb med fokus på narrative metode indenfor psykiatri, krop, traumer, skyld og skam, Fabianhus, socialpsykiatrisk botilbud, Gribskov Kommune (2016-2017).
 • 1-årig intern narrativ uddannelse, Fabianhus, socialpsykiatrisk botilbud, Gribskov Kommune (2015-2016).
 • 1-årig ekstern narrative misbrugsuddannelse, Center for Forsorg og Behandling, Region Hovedstaden (2015-2021).
 • Workshops og temadage om misbrugsbehandling, familiebehandling og Feedback Informed Treatment, Center for Forsorg og Behandling, Region Hovedstaden (2014-2021).
 • Censor ved sygeplejerskestudiet, Region Hovedstaden (2002-2005).
 • Temadage og workshops om børn i misbrugsfamilier, frontpersonale, Frederiksborg Amt;  (2000-2003). 
 • Temadage og forældremøder om unges rusmiddelvaner, folkeskolens 7.-10. klasser, Frederiksborg Amt (2000-2003).


Uddannelser og kurser

Uddannelser

 • Diplomuddannelse; uddannelse og undervisning, Århus Universitet (1999-2000)
 • Sygeplejerskeuddannelsen, Hvidovre Sygeplejeskole (1989-1993)


Efterddannelser og længere kurser

 • Chok/traume, efteruddanelse ved Manuvision, 1 årig (2023)
 • Relationel biologisk traumeterapeut (grunduddannelse), Skolen for psykosomatik v/Ulla Rung Weeke, cand. psyk., 1-årig (2021-2022)
 • Supervisionsuddannelse, Pernille Brok, organisationskonsulent, 1 årig (2021)
 • Kropsterapi og træneruddannelse, Manuvision, 2-årig (2019-2022)
 • Narrativ psykoterapi, DISPUK, 5-årig (2014-2018)
 • Feedback Informed Treatment (FIT), ICC v/ Scott D. Miller, ph.d. (2016-2018)
 • Skandinavisk lederuddannelse, DISPUK, 2-årig (2010-2012)
 • Familieterapeut; Integreret systemisk teori og metode, Familieterapeutisk Center København v/Birgit Trembacz, cand. psyk., 3-årig (2004-2007).
 • Børne- og ungegrupper, Familieterapeutisk Center København v/ Birgit Trembacz, cand. psyk., 1-årig (2004)
 • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, Københavns Amt, 6 måneder (1999)
 • Merkonomkursus; Team-building, Niels Brock, 6 måneder (1999)
 • Merkonomkursus; Ledelse og samarbejde, Niels Brock, 6 måneder (1998)
 • Klinisk beslutningstagning og forskningsmetodologi, Københavns Universitet, 6 måneder (1997)


Kursusdage og kortere kurser

 • Kontakt og opmærksomhed ind i ordløse kropslige lag og tilstande v/ Ulla Rung Weeke, cand. psyk., 2 dage (2020)
 • Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, AcademyCph v/Jytte Vikkelsøe, ph.d. i Socialpsykologi, 2 dage (2019)
 • Feedback Informed Treatment; Masterclass, Vinther og Mosgaard v/ Scott D. Miller, ph.d, 2 dage (2016)
 • Narrativ terapi i praksis og praktisk filosofi, DISPUK, 3 dage (2014)
 • Intensiv leder-, coaching- og samtaletræning, DISPUK v/ Allan Holmgren, mag.art., 4 dage (2014)
 • Arbejdsmiljøuddannelse, ABROS Group og APROPOS kommunikation ApS v/ Henning Dons, 3 dage (2014)
 • Når værdibaseret ledelse ikke fungerer – hvad gør man så? DISPUK v/ Allan Holmgren, mag. art, 1 dag (2013)
 • Feedback Informed Treatment (FIT), Solution v/ Scott D. Miller, ph.d., 2 dage (2013)
 • Lean Introduktion og ledelse, Lean Akademiet v/Ann Møller Svendsen, 3 dage (2011)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT), v/ Ole Taggaard Nielsen, cand. psyk., 2 dage (2010)
 • Mentaliseringsbaseret praksis, Psykoterapeutisk Center Stolpegård v/ Eia Asen, børne- og unge- og voksenpsykiater, 2 dage (2010)
 • Selvskadende unge, Folkeuniversitetet Ålborg v/ Matthew Selekman, 2 dage (2007)
 • Omsorgssvigt og Børnemishandling, Psykologisk Forum v/ Kari Killen, med. dr. philos, 2 dage (2003)
 • Sundhedspædagogik, Dansk Sygeplejeråd, 10 dage (1998)
 • Pædagogik, Folkeuniversitetet KBH, 48 timer (1997)Gruppeanalyse, Gruppeanalytisk selskab v/ Søren Aagaard, 3 dage (1995)