Curriculum vitae

Ansættelser og arbejdserfaring

2016 - fortsat: Egen praksis

 • Terapeut, supervisor og underviser, Misbrug i Familien (fra 2020)
 • Manuvision elevbehandling, Stess i kroppen (fra 2019)
 • Terapeut, Narrativ Terapi (2016-2020)

2014 - fortsat: Region Hovedstaden, Center for Forsorg og Behandling

 • Chefkonsulent på deltid (2020-fortsat)
 • Souschef (2019-2020)
 • Ambulatorieleder i Hørsholm (2015-2019)
 • Faglig udviklingskonsulent (2014-2015)

2014 - 2016:    Netrådgiver for børn og unge i familier med alkoholproblemer, HOPE Ung

2013 - 2016:    Coach og koordinator, Center for Narrativ Coaching, DISPUK

2011 - 2014:    Institutionsleder, Københavns Kommune, Jacob Michaelsens Minde

2010 - 2011:    Netrådgiver for børn og unge i familier med alkoholproblemer, HOPE Ung

2008 - 2011:    Region Hovedstaden, Nordsjællands Misbrugscenter

 • Behandlingsleder (2009-2011)
 • Ambulatorie- og teamleder for familie- og dagbehandling (2008-2009) i Farum

2007 - 2008:    Leder af Familiehus, Albertslund Kommune

2005 - 2007:    Terapeut og superviso (egen praksis)

2002 - 2005:    Censor ved sygeplejerskestudiet, Region Hovedstaden

2000 - 2007:    Frederiksborg Amt, Nordsjællands Misbrugscenter

 • Teamleder for familiebehandling (2004-2007)
 • Ambulatorieleder (2003-2007)
 • Forebyggelseskonsulent (2000-2003)

1998 - 1999:    Souschef, Glostrup Hospital, ungdomspsykiatrisk afdeling
1994 - 1998:    Miljøterapeut, Bispebjerg Hospital, ungdomspsykiatrisk afdeling
1993 - 1994:    Sygeplejerske, Hvidovre Hospital, neuromedicinsk afdeling


Uddannelse

2000: Diplomuddannelse; uddannelse og undervisning, Århus Universitet

1993: Sygeplejerskeuddannelsen, Hvidovre SygeplejeskoleEfteruddannelser og længere kurser

2021: Kropsterapi, Manuvision, 2-årig (afslutter december 2021)

2018: Narrativ psykoterapi (overbygningsforløb på 3-årig grunduddannelse), DISPUK v/ Annette Holmgren, cand. psyk., 2-årig

2018: Feedback Informed Treatment (FIT), ICC v/ Scott D. Miller, ph.d.:

  • Advanced Intensive Training, 4 dage (Chicago, 2016)
  • Feedback Informed Supervision, 3 dage (Chicago, 2016)
  • Training of Trainers, 3 dage (KBH, 2018)
  • Implementation Intensive, 2 dage (KBH, 2018)

2015: Narrativ samtalepraksis, DISPUK v/ Martin Never, lærer, 1 årig

2012: Lederuddannelse, DISPUK v/ Allan Holmgren (mag. Art.), Sidsel Arnfred (jordemoder) Anders Fogh Jensen (cand. Phil.), 2-årig

2007: Familieterapeut; Integreret systemisk teori og metode, Familieterapeutisk Center København v/Birgit Trembacz, cand. psyk., 3-årig

2004: Børne- og ungegrupper, Familieterapeutisk Center København v/ Birgit Trembacz, cand. psyk., 1-årig

1999: Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, Københavns Amt, 6 måneder

1999: Merkonomkursus; Team-building, Niels Brock, 6 måneder

1998: Merkonomkursus; Ledelse og samarbejde, Niels Brock, 6 måneder

1997: Klinisk beslutningstagning og forskningsmetodologi, Københavns Universitet, 6 månederKursusdage og kortere kurser

2021: Kontakt og opmærksomhed ind i ordløse kropslige lag og tilstande v/ Ulla Rung Weeke, cand. psyk., 2 dage

2019: Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, AcademyCph v/Jytte Vikkelsøe, ph.d. i Socialpsykologi, 2 dage

2016: Feedback Informed Treatment; Masterclass, Vinther og Mosgaard v/ Scott D. Miller, ph.d, 2 dage

2014: Narrativ terapi i praksis og praktisk filosofi, DISPUK, 3 dage

2014: Intensiv leder-, coaching- og samtaletræning, DISPUK v/ Allan Holmgren, mag.art., 4 dage

2014: Arbejdsmiljøuddannelse, ABROS Group og APROPOS kommunikation ApS v/ Henning Dons, 3 dage

2013: Når værdibaseret ledelse ikke fungerer – hvad gør man så? DISPUK v/ Allan Holmgren, mag. art, 1 dag

2013: Feedback Informed Treatment (FIT), Solution v/ Scott D. Miller, ph.d., 2 dage

2011: Lean Introduktion og ledelse, Lean Akademiet v/Ann Møller Svendsen, 3 dage

2010: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), v/ Ole Taggaard Nielsen, cand. psyk., 2 dage

2010: Mentaliseringsbaseret praksis, Psykoterapeutisk Center Stolpegård v/ Eia Asen, børne- og unge- og voksenpsykiater, 2 dage

2007: Selvskadende unge, Folkeuniversitetet Ålborg v/ Matthew Selekman, 2 dage

2003: Omsorgssvigt og Børnemishandling, Psykologisk Forum v/ Kari Killen, med. dr. philos, 2 dage

1998: Sundhedspædagogik, Dansk Sygeplejeråd, 10 dage

1997: Pædagogik, Folkeuniversitetet KBH, 48 timer

1995: Gruppeanalyse, Gruppeanalytisk selskab v/ Søren Aagaard, 3 dage